Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie projektu Indywidualizacji nauczania i wychowania

Zakończenie projektu pt. ,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

31.05.2013 roku zakończony został projekt pt. ,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” Od 01.09.2011 do 30.06.2013 roku prowadzone były zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łącznie zrealizowano 180 godzin dydaktycznych.  Projekt realizowany był przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym Projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Data powstania: czwartek, 27 cze 2013 14:12
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2013 14:14
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 07:49
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 2705 razy