Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe szkoły za 2018 rok

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach informuje, że sprawozdania finansowe za 2018 rok naszej jednostki umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności.

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 07:44
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 09:25
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 333 razy