Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 lut 2023 19:35
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2023 19:38
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 2209 razy


Zarządzenie nr 9/2019/2020

Zarządzenie nr 9/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

 z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy Szkoły Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 maj 2020 12:51
Data opublikowania: środa, 6 maj 2020 13:00
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 5485 razy

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dotycząca umów w Szkole Podstawowej w Liskach

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach (Liski 22, 12-200 Pisz, tel.:87 423 22 90).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych , pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. OdbioracamiPani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-        dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 09:52
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 09:56
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 6125 razy

http://liski.edupage.org/

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły http://liski.edupage.org/ oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-ks-Jerzego-Popie%C5%82uszki-w-Liskach-1705620359455898/

Wszystkie informacje o naszej szkole można przeczytać na naszej nowej stronie http://liski.edupage.org/

Serdecznie zapraszamy

Data powstania: czwartek, 7 lut 2013 10:52
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2013 10:55
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 9376 razy