Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III w naszej szkole

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2011 do 30.06.2013 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator Projektu – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej w Liskach i odbywają się następujące zajęcia:

-Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy- prowadzi pani Edyta Kulczewska

-Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu i pisaniu- prowadzi pani Krystyna Ciołkowska

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - prowadzi pani Krystyna Ciołkowska.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia odbywają się  w środy, w godzinach 14.00-15.00. Uczestniczy w nich ośmiu chłopców z klas I-III. Od listopada do maja odbyło się 26 spotkań. Od początku realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

  • Przeprowadzono badania mowy i postawiono diagnozy; założenie karty mowy dziecka; dziennika zajęć logopedycznych
  • Przekazano wychowawcom poszczególnych klas informację na temat osób, które będą uczęszczać na zajęcia logopedyczne.
  • Nawiązano współpracę z rodzicami dzieci zapisanych na zajęcia logopedyczne w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego rozwoju psychofizycznego dziecka i rozwoju jego mowy. Utrzymywano stałą współpracę z rodzicami w celu udzielania wskazówek jak mają przeprowadzać ćwiczenia artykulacyjne z dzieckiem w domu. Przygotowywano plansze, materiały, które są pomocne w terapii mowy. Ustalono terminy zajęć logopedycznych.

 

METODY TERAPII:
a) Ćwiczenia oddechowe - polegają na wykonaniu ćwiczeń i zabaw kształcących czynności oddechowe; ich zadaniem jest pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, rozruszanie przepony i usunięcie nadmiernego napięcia mięśniowego
b) Ćwiczenia motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych - polegają na ćwiczeniu sprawności głównie języka i warg.
c) Ćwiczenia artykulacyjne służące do wypracowania wyrazistej artykulacji głosek
d) Ćwiczenia autokontroli słuchowej, kształtowanie umiejętności odróżniania słuchem własnych wadliwych realizacji dźwięków od artykulacji prawidłowej

FORMA TERAPII: grupowa
POMOCE WYKORZYSTYWANE W TERAPII:
schematy głosek, płyty z dźwiękami, Dźwiękowe sześciany, słomki, papierowe zwierzątka, waciki, piórka, plansza z cieniami zwierząt, obrazki z głoskami szumiącymi i syczącymi, czarodziejska szafa, gra „Piotruś”, papierowe szuflady, obrazek chłopca i dziewczynki, pary wyrazów zawierające głoski opozycyjne [sz, rz, cz, dż] i [s, z, c, dz], buźki przedstawiające ćwiczenia narządów mowy, Gotujemy zupę, Asystent nauczyciela-pudełko do nagrywania głosu, Domino logopedyczne, Drabina – gra logopedyczna, Trudne słowa – gra logopedyczna, Lustrzane pudełko, Eduterapeutica logopedia – program komputerowy, krzyżówki, rebusy, rymowane wierszyki

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 12.45 – 13.30. Uczestniczy w nich ośmioro dzieci z klas I-III. Dotychczas odbyło się 26 spotkań.
Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki,
a także: - rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy)nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji
uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, - kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
Pomoce wykorzystywane przy realizacji zajęć:

Gąsienice, Wieże, Pieksi, Rybki, Feliks, Miasto liczb, Schody liczby, Fala matematyczna, Liczydło, Miasto ułamków, Wieża liczb, Szachowy skoczek mały i duży zestaw, tęczowe liczby, Kółko i krzyżyk, Liczby puzzle, Laptop HP,  Ovehead projektor-projektor multimedialny.

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI  TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.50 – 12.35. Uczestniczy w nich ośmioro dzieci z klas I-III. Dotychczas odbyło się 26 spotkań.
Celem zajęć jest przezwyciężanie trudności w opanowaniu czytania i pisania, rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania trudności, doskonalenie czytania głośnego i ze zrozumieniem, bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych,  wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce,

Pomoce wykorzystywane przy realizacji zajęć:

Kreativmeno- zestaw, Teraz moja kolej, Schattenmemo, Słucham wiem i odczytuję - 1 i 2 zestaw, Logigram, Puzzelator 2, Abecadło -150 liter, Rybki, Gotujemy zupę, Hip hop-zestaw, Laptop HP,  Ovehead projektor-projektor multimedialny.

Zasady pracy:
- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.

Data powstania: niedziela, 20 maj 2012 17:28
Data opublikowania: niedziela, 20 maj 2012 17:42
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 07:59
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 4717 razy